Suluk Archives - Majalah Islam Digital Tafaqquh

Edisi 2 Februari 2021

ampunan

Ampunan Seluas Langit dan Bumi

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِSungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki...
Read More
adab

Berkata Yang Baik atau Diam!

Jagat media sosial yang hari ini ada dalam genggaman setiap orang selalu disesaki dengan hal-hal yang tidak enak dibaca dan tidak nyaman didengar. Sebuah pertanda...
Read More
cinta

Menggapai Cinta Khalik dan Makhluk

Suatu hari ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. Ia kemudian bertanya, “Hai Rasulullah, tunjukanlah kepada diriku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka Allah ‘azza...
Read More
Nabi

Cinta Nabi Tanda Ketulusan Iman

Suatu malam Nabi Muhammad saw. ketika membaca al-Quran dalam shalat malam beliau  membaca salah satu ayat dalam surat al-Maidah tentang perkataan Nabi ‘Isa as.,إِن تُعَذِّبْهُمْ...
Read More

Mensyukuri Nikmat Al-‘Afiyat

Seorang laki-laki di suatu hari mendatangi Yunus bin ‘Ubaid rahimahullah. Laki-laki itu mengadukan tentang kesengsaraan dan kesulitan hidupnya yang ia jalani. Kemudian Yunus pun menasihatinya...
Read More
ulama

Ulama Perusak

Malik bin Dinar rahimahullah mengisahkan bahwa dahulu di zaman Bani Israil terdapat seorang ulama yang bernama Bal’am bin Baura. Ia terkenal saat itu do’anya selalu...
Read More
adab

Adab Qurban

Diantara wujud syukur atas nikmat yang Allah Ta’ala berikan ialah ketika seorang hamba semakin bertambah tulus beribadah kepada Allah swt, melalui ibadah qurban salah satunya....
Read More
rezeki

Qana’ah; Kunci Kekayaan Hati

Suatu waktu Aisyah Radhiyallahu ‘anha pernah mengajak berbicara Urwah keponakannya, "Wahai Urwah keponakanku, dulu kami pernah melihat hilal hingga tiga kali selama dua bulan berturut-turut,...
Read More
adab

Adab dalam Menghadapi Musibah

Ketika turun musibah di hadapan kita mungkin terbenak dalam pikiran kita suatu pertanyaan ini, mengapa Allah menurunkan musibah dan bencana? Bukankah Allah itu Maha Pengasih...
Read More