Suluk Archives - Majalah Islam Digital Tafaqquh

Edisi 10 Bulan November 2020

Nabi

Cinta Nabi Tanda Ketulusan Iman

Suatu malam Nabi Muhammad saw. ketika membaca al-Quran dalam shalat malam beliau  membaca salah satu ayat dalam surat al-Maidah tentang perkataan Nabi ‘Isa as.,إِن تُعَذِّبْهُمْ...
Read More

Mensyukuri Nikmat Al-‘Afiyat

Seorang laki-laki di suatu hari mendatangi Yunus bin ‘Ubaid rahimahullah. Laki-laki itu mengadukan tentang kesengsaraan dan kesulitan hidupnya yang ia jalani. Kemudian Yunus pun menasihatinya...
Read More
ulama

Ulama Perusak

Malik bin Dinar rahimahullah mengisahkan bahwa dahulu di zaman Bani Israil terdapat seorang ulama yang bernama Bal’am bin Baura. Ia terkenal saat itu do’anya selalu...
Read More
adab

Adab Qurban

Diantara wujud syukur atas nikmat yang Allah Ta’ala berikan ialah ketika seorang hamba semakin bertambah tulus beribadah kepada Allah swt, melalui ibadah qurban salah satunya....
Read More
rezeki

Qana’ah; Kunci Kekayaan Hati

Suatu waktu Aisyah Radhiyallahu ‘anha pernah mengajak berbicara Urwah keponakannya, "Wahai Urwah keponakanku, dulu kami pernah melihat hilal hingga tiga kali selama dua bulan berturut-turut,...
Read More
adab

Adab dalam Menghadapi Musibah

Ketika turun musibah di hadapan kita mungkin terbenak dalam pikiran kita suatu pertanyaan ini, mengapa Allah menurunkan musibah dan bencana? Bukankah Allah itu Maha Pengasih...
Read More
adab

Adab Memuliakan Ulama

Dikisahkan suatu waktu Harun ar-Rasyid mengirim anaknya kepada seorang ulama yang bernama al-Asma’i agar ia mengajarkan ilmu dan adab kepada anaknya itu. Setelah berselang lama...
Read More
adab

Adab Penuntut Ilmu

Para ulama telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah Adab sebelum ilmu. Karya-karya para ulama yang berlimpah dalam masalah ini menunjukan betapa pentingnya masalah...
Read More